Na věkovém rozdílu ve vztahu (ne)záleží

 
Věk je jen číslo  a proto více než 8 % manželství v moderní společnosti tvoří partneři 
s věkovým rozdílem 10 a více let. Možná máte s takovým vztahem zkušenosti, možná jste 
staršího či mladšího partnera před nedávnem potkali. Máte se věkového rozdílu bát? Nebo na 
něm skutečně nezáleží? 
 
 vztah s věkovým rozdílem nějaká negativa? 
 
Odborníci na vztahy tvrdí, že vztah s větším věkovým rozdílem vypadá na začátku 
idylicky, ale postupem času začínají převládat negativa. Jaká? 
 
1. negativum: Rozdílný sexuální apetit 
 
V každém věku máme jiné sexuální touhy a potřeby. Starší ročníky nám dají za 
pravdu, že frekvence sexuálního styku s přibývajícími roky klesá. Mladší partner může 
požadovat sex častěji než jeho starší protějšek a v případě neuspokojení svých potřeb se 
poohlíží po výkonnějším milenci. 
 
2. negativum: Touha po dětech 
 
Problém je to, když starší partner již nějaké děti  a mladší je teprve plánuje. Může 
se stát, že starší protějšek další dítka nechce a prahne po svobodě, kterou mu dávají právě 
odrostlé děti. Objevit se může také opačný problém: starší žena tlačí mladšího muže do dítěte, 
ale její partner na to ještě není dostatečně zralý. 
 
3. negativum: Patrný věkový rozdíl 
 
Každý věk přináší své. Partneři si mohou časem uvědomit, že nemají nic společného. 
Neumějí se dohodnout na trávení volného času a neshodnou se ani na takových věcech, jako 
je film nebo muzika. Starší partner bude působit vždy tak trochu nemoderně. Navíc mohou 
lidé považovat pár za matku a syna nebo za otce a dceru. 
 
4. negativum: Nezralost na vztah 
 
Zejména mladší partneři vzhlížejí ke starším ročníkům a chtějí si s nimi vynahradit 
nedostatečnou lásku ze strany otce nebo matky. Starší protějšek jim dává pocit bezpečí a 
nikdy nepoznanou lásku. Za věkovým rozdílem se ale může skrývat také problém s vlastní 
intimitou narušenou například nevěrou v rodině. 
 
5. negativum: Nesoulad v příjmech 
 
Mladší partneři mohou špatně nést, že je jejich protějšek dostatečně zabezpečený a 
dokáže si vydělat peníze. Mohou být frustrovaní, že si nemohou dopřát to, co jejich partner. 
Musejí se smířit s tím, že většinu nákladů bude platit jejich starší protějšek a záleží na nich, 
zda to přijmou nebo tím ztratí svou hrdost. 
 
I přes věkový rozdíl můžete být šťastní 
 
 
Ale abychom se nezabývali pouze negativy věkového rozdílu: i partneři s větším 
věkovým rozdílem mohou být šťastní. Důležité je, aby je respektovalo jejich okolí, hlavně 
rodina a nejbližší přátelé. Partneři by měli nalézt ve vztahu vzájemnou souhru, a to nejen v 
sexu, ale i v dalších oblastech života. Starší partneři  vědí, co chtějí, a mohou mladší 
protějšky mnohé naučit a pomoct jim dospět. Mladší partneři zase vnesou do vztahu nový 
náboj a svěží závan vzduchu. 
 
Partneři by měli mít společné hodnoty a cíle 
 
Vztah s vyšším věkovým rozdílem by měl být založen na stejných hodnotách, 
shodných sexuálních potřebách a podobných zájmech. Partneři by si měli naslouchat a 
respektovat svá přání a názory. Neměli by se snažit předělat toho druhého, ale ani si 
zkreslovat realitu. Měli by mít na paměti, že spokojenost ve vztahu není o věku, ale o lidech. 
Partneři si mohou být i přes věkový rozdíl rovnocenní a vždy by je mělo něco spojovat. Něco, 
co spolu mohou vykonávat o svém volném čase.  
 
Žádný univerzální recept na vztah nefunguje. Za rozpad takových partnerství obvykle 
nemůže věk, ale přílišná rozdílnost povah. Tak jako se rozcházejí partneři s nižším věkovým 
rozdílem, tak se rozcházejí partneři s vyšším věkovým rozdílem. Podstatné je vždy zhodnotit, 
zda sdílíte společné představy o budoucnosti.