Co nám brání v seznamování?

Už nějakou dobu se snažíte najít si partnera pro život, ale nedaří se vám? Možná za sebou máte pár krátkodobých vztahů, ale nikdy to nevedlo dál. Možná jste už nějakou dobu single, stále chodíte na první rade, ale na druhé už nedojde. Vaši přátele jsou už všichni zadaní, ale vy zůstáváte sami.

 

První, co člověka napadne pokud se dlouho nemůže s někým seznámit, je otázka atraktivity. Fyzická atraktivita je to, co jistě dokáže zapůsobit na první pohled. Toto prvotní okouzlení může být zároveň to jediné, čím tento člověk disponuje. Osobní atraktivita pak zahrnuje postoje, zájmy, hodnoty, názory nebo celkový způsob života. Takové atributy osobnosti ovšem poznáváme postupně a mnohdy to může trvat dlouhou dobu, než jim u druhého člověka porozumíme. Mohli bychom tedy uvažovat o tom, kolik šancí dáváme druhému člověku k tomu, aby nám mohl tohle všechno ukázat. A na čem záleží, že druhému dáme více šancí na to, aby nás “okouzlil”? 

 

Jedním důvodem mohou být například naše minulé zkušenosti, které si sebou neseme z minulých vztahů. Takové zkušenosti by se daly přirovnat k batohu, který si každý neseme na zádech. Ten je naplněný zklamáním, lítostí, nedodrženými sliby, zraněnými city, zkaženými sny, smutkem nebo nerealistickým očekáváním.  Takový batoh nám soustavně přitěžuje na cestě za novými vztahy. Jen si představte, že jdete na výlet, ale vláčíte náhradní bundu, kdyby pršelo, opalovací krém, kdyby svítilo slunce, další mikinu, kdyby se ochladilo. Nakonec je batoh tak těžký, že ruší vaši pozornost natolik, že si jen těžko dokážete užívat krásných výhledů do přírody, kráčet zlehka a naplno si užívat okamžiku. Pokud se do příště nepoučíme a nezhodnotíme aktuální počasí tak, že si opravdu vezmeme jen to nejdůležitější, budeme mít zkažený další výlet. Stejně tak funguje náš emocionální batoh ve vztazích. Pokud nezpracuji minulé vztahy, budou mi komplikovat vztahy budoucí. Klinický psycholog Stephan Poulter ve své knize o tom, jak zvládnout život po rozchodu, upozorňuje na to, že vše, co si z minulých vztahů neseme, ovlivňuje jednak volbu dalšího partnera, ale také to, jak se v novém vztahu chováme, jaký máme v novém vztahu i mimo něj pohled sami na sebe. Když se zamyslíme, vlastně to dává smysl. Partnerský vztah spoluvytváří náš pohled na sebe sama, protože názor partnera na nás samotné, naše schopnosti, dovednosti, chování, atraktivitu je pro nás extrémně důležitý. Dalo by se říci, že je naším zrcadlem, ač si to mnohdy nechceme připustit, ve vztahu nejsme dvě samostatné jednotky, naše identita se do určité míry prolíná. Rozchod tuto identitu naruší a člověk si ji musí vybudovat znovu. Znovu pochybuje o své sebejistotě, znovu hledá schopnosti, které ve vztahu nevyužíval, jakoby se vrátil do puberty. A vzpomeňte si, jak náročné bylo v té době “oslnit” druhé pohlaví. 

 

Neochota vstupovat do nového prostředí, neschopnost změnit svoji negativní vlastnost, ale i překonávání odlišných názorů, poznávání druhého, hledání společných témat. To všechno je těžká práce, proto někteří hledají důvodů proč něco nejde, co se mu na druhém nelíbí a jaké další okolnosti rande kazily, protože je jednodušší vidět chybu u druhých. Trefně je takový přístup sehrán Chandlerem z populárního seriálu Přátele v díle, který opakovaně bojoval s vlastními obavami z vážného vztahu. Jistě to neznamená, že pokud si s někým nerozumíme, je to vaše chyba, protože se dostatečně nesnažíte. Spíše si každý neúspěch či komunikační nedorozumění zpětně střízlivě zhodnoťte. Z prvního článku našeho Vztahového průvodce jste se mohli naučit otevřeně nahlížet sami na sebe, být k sobě upřímní a pojmenovávat i nepříjemné věci ve vašem chování, teď ideální chvíle tuto schopnost vyzkoušet. 

 

Vstupování do nových vztahů často znamená také vystupování z vlastní komfortní zóny. Vystoupit z toho, co známe, co je pohodlné a nemůže nás překvapit, ať už pozitivně či negativně, je velmi obtížné. Pokud se člověk řídí dle rčení “kdo nic nedělá, nic nezkazí”, také se nikam dál nedostane. Zkoušejte to, buďte otevření seznamování s novými lidmi, nehledejte pouze nového partnera, nechte se jakýmikoliv novými vztahy poučit a rozšířit váš pohled na svět. Na rande můžete jít i s člověkem, o kterém víte, že byste ho za partnera nechtěli. Můžete tak získat parťáka na squash nebo na výlety po okolí, budete trénovat své sociální dovednosti, umění dialogu a další dovednosti, které vám mohou být prospěšné ve chvíli, kdy na “toho pravého” narazíte.

Nastavení Cookies
Přejít nahoru